IELTS Speaking 6.5+

Khóa học gồm 12 BÀI HỌC với 39 video bài giảng, và bộ tài liệu học và thực hành phong phú. Học viên học theo video bài giảng cô đọng, xúc tích và gửi file luyện nói để được chấm, chữa.
THẦY KENNETH JOHN KELSEY
0 Đánh giá 43 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Nắm vững cấu trúc của các phần thi.  
 • Hiểu được tiêu chí chấm điểm của giám khảo
 • Cách trả lời để đạt được điểm số cao các câu hỏi của giám khảo trong các phần thi Part 1, Part 2, Part 3
 • Các câu trả lời mẫu của Part 1, Part 2, Part 3
 • Cách lập dàn ý cho Part 2
 • Những cụm từ vựng và cấu trúc câu ăn điểm trong Part 1,Part 2, Part 3.
 • Chiến thuật và các tips để tối ưu hóa điểm số.
 • Khắc phục các lỗi sai thường gặp trong các phần thi.
 • Mục tiêu: IELTS 6.5+.

Giới thiệu khóa học

Khóa học IELTS Speaking 6.5+ cung câp đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần có để học viên học và thực hành nhằm đạt được điểm số 6.5+ sau khi kết thúc khá học

Khóa học được giảng dạy chính bởi thầy John Kelsey và thầy Gary Henhoeffer, là 2 giảng viên có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS cho các thế hệ học sinh tại Việt Nam. Đồng thời, các thầy cũng là các chuyên gia IELTS làm việc lâu năm cho IDP, British Council.

Nội dung khóa học

 • Lesson 1-Video 1: Overview of IELTS Speaking test-Tổng quan về phần thi kỹ năng Speaking Học thử 5:48
 • Lesson 1-Video 2: Overview of IELTS Speaking part 1-Tổng quan về IELTS speaking part 1 Học thử 16:45
 • Lesson 2-Video 1: IELTS Speaking Part --Chủ đề "Work-Công việc" Học thử 12:10
 • Lesson 2-Video 2: IELTS Speaking Part 1-Chủ đề " Study-Học tập" Học thử 12:31
 • Lesson 2-Video 3: Mistake correction-sửa lỗi sai - Speaking part 1: Dạng câu hỏi 10:42
 • Lesson 2_Video 4_Mistake correction- sửa lỗi sai: Dạng câu hỏi 11:35
 • Lesson 3_Video 1_IELTS Speaking Part 1: Chủ đề "Where do you live?" 9:32
 • Lesson 3_Video 2_-IELTS Speaking Part 1: Chủ đề "Where do you live?" 10:34
 • Lesson 3_Video 3: Case study- Mistake correction-Sửa lỗi sai-Chủ đề 10:43
 • Lesson 3_Video 4_ Case study- Mistake correction-Sửa lỗi sai-Chủ đề 10:29
 • Lesson 4_Video 1_IELTS Speaking Part 1 - Chủ đề: "Family" 10:29
 • Lesson 4_Video 2_IELTS Speaking Part 1 - Chủ đề "Visiting relatives?" 5:06
 • Lesson 4_Video 3_IELTS Speaking Part 1 - Chủ đề "Marriage" 7:26
 • Lesson 5_Video 1_IELTS Speaking Part 1- Chủ đề " Music" 17:29
 • Lesson 5_Video 2_IELTS Speaking Part 1- Chủ đề " Sports" 7:41
 • Lesson 5_Video 3_IELTS Speaking Part 1- Chủ đề "Sports" 10:22
 • Lesson 6_Video 1_IELTS Speaking Part 1- Chủ đề " Borrowing" 10:31
 • Lesson 6_Video 2_IELTS Speaking Part 1-Chủ đề "Borrowing" 7:38
 • Lesson 6_Video 3_IELTS Speaking Part 1- Chủ đề "Organizing your time" 7:57
 • Lesson 6_Video 4_IELTS Speaking Part 1- Chủ đề "Organizing your time". 6:44
 • Lesson 6_Video 5_IELTS Speaking Part 1-Chủ đề "Organizing your time" 8:48
 • Lesson 7_Video 1_Mistake correction - IELTS Speaking Part 1-Chủ đề "Emails and Movies" 18:33
 • Lesson 7_Video 2_Mistake correction - IELTS Speaking Part 1-Chủ đề"Being patient and Weddings" 17:36
 • Lesson 8_Video 1_Tổng quan về IELTS Speaking Part 2 6:29
 • Lesson 8_Video 2_Bí kíp để hoàn thành tổt phần thi IELTS Speaking Part 2 8:38
 • Lesson 9_Video 1_IELTS Speaking Part 2- "Describe a person who you think is very intelligent" 9:48
 • Lesson 9_Video 2_IELTS Speaking Part 2-"Describe a person who you think is very intelligent" 6:22
 • Lesson 10_Video 1_"Describe a place you visited on vacation/holiday" 9:40
 • Lesson 10_Video 2_"Describe an important building in your town or city" 10:32
 • Bài 30: Lesson 11-Video 1-Tổng quan về phần thi IELTS Speaking Part 3 2:21
 • Bài 31: Lesson 11-Video 2- Chiến thuật hoàn thành phần thi ELTS Speaking Part 3 3:26
 • Bài 32: Lesson 11 Video 3 IELTS Speaking Part 3 - Chủ đề "Family" 8:27
 • Bài 33: Lesson11 Video 4 IELTS speaking Part 3-Chủ đề "Tourism" 20:21
 • Bài 34: Lesson 12 video 1-Chuẩn bị trước khi đi thì 0:41
 • Bài 35: Lesson 12 video 2-Thí sinh cần làm gì trong phòng thi? 0:41
 • Bài 36: Lesson 12 video 3-Tips trong phần thi IELTS speaking Part 1 1:50
 • Bài 37: Lesson 12 video 4-"Tips" trong phần thi IELTS speaking-Part 2 2:47
 • Bài 38: Lesson12 video 5-"Tips" trong phần thi IELTS speaking-Part 3 2:14

Thông tin giảng viên

THẦY KENNETH JOHN KELSEY
53 Học viên 3 Khóa học
- Quốc tịch Mỹ, thường được các bạn học viên yêu mến gọi là thầy John. Thầy có hơn 10 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS và các khoá Tiếng Anh học thuật tại Việt Nam đồng thời cũng là chuyên gia IELTS của IDP.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

1.490.000 1.990.000 -26%
Thời gian ưu đãi còn 1 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 5 giờ 41 phút
Giáo trình: 38 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC