Card image cap
Bí Quyết Để Có Phần Thi IELTS Speaking thành công

Bạn đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ IELTS? Bạn rất lo lắng với phần thi Speaking trực tiếp với IELTS examiner? Dưới đây là…

Card image cap
100 common synonyms (từ đồng nghĩa) in IELTS

Đây là các từ, cụm từ đồng nghĩa được sử dụng phổ biến trong bài thi IELTS

Card image cap
IELTS WRITING TASK 2-CÁCH NHẬN BIẾT CHỦ ĐỂ (identify the topic)

Trong phần Writing task 2, một trong những việc quan trọng đầu tiên bạn cần làm là nhận biết chủ đề của bài luận. Nếu…

Card image cap
IELTS WRITING TASK 2-CÁCH NHẬN BIẾT YÊU CẦU ĐỀ BÀI (identify the Task)

Sau khi bạn nhận biết được topic của bài luận, bạn cần tìm ra yêu cầu (task) của bài viết là gì

Card image cap
Từ nối (cohesive devices) sử dụng trong phần thi IELTS Task 2 essay

Cohesive devices là yếu tố giúp tăng điểm tiêu chí Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết) trong bài thi IELTS Writing. Là…